Search Art or Artists

แยกแผ่นดิน

แยกแผ่นดิน

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 100×110 ซม.

ปี : 2524

ความทรงจำของการเดินทางในปี พ.ศ. 2524 ในปีเดียวกันที่เขามีจินตนาการถึงม้ายูนิคอร์น หรือ นางพรายหัวอินทรีย์ วิญญาณของสัตว์ที่ลอยผ่านไป ในภาพ “ฝันบนดอย” ที่เขามีความสุขกับการได้อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเวิ้งว้าง ในวันที่ไปเที่ยวดอยอินทนนท์กับเพื่อนๆ ในยามที่ทุกคนหลับใหล จินตนาการของสมพงกลับปลุกให้เขาตื่นขึ้นมานั่งฝันอยู่ท่ามกลางทะเลดาว ความเวิ้งว้างวังเวง ที่มาคู่เคียงกับความงามอัศจรรย์ของม้ายูนิคอร์น

สมพงมักคำนึงถึงภาพฝันที่สานต่อความอยากหลุดพ้นไปจากโลกใบเดิมของชีวิตที่ยังคงเป็นจุดดำเล็กๆ ในใจที่เขาเบื่อหน่ายต่อความเป็นไปของสรรพสิ่งรอบตัว ภาพ “แยกแผ่นดิน” ที่เขาฝันจะหลุดลอยไปจากโลกใบนี้ มีแผ่นดินของตัวเอง อยู่ได้เพียงลำพัง มีทั้งต้นไม้อันอุดม ผืนนากว้าง สรรพสัตว์ที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความสุข แต่ละคนมีแผ่นดินโลกของตนเอง โดยไม่มีการแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบ