Search Art or Artists

Nude

Nude

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 95×115 ซม.

เมื่อจะเขียนรูป nude ผมตั้งใจว่าจะไม่เขียนรูปnudeชนิดตรงไปตรงมา ควรจะมีสิ่งอื่นประกอบด้วย เพื่อให้มีคุณค่าในเชิงศิลปะ ผมจึงใช้รูปผีเสื้อ ต้นไม้ ใบไม้หรือนก ประกอบเข้าด้วยกัน สีที่เขียนก็ไม่เน้นความเป็นnude แต่จะชึ้นอยู่กับรูปแบบเป็นสำคัญ