Search Art or Artists

ความมืด

ความมืด

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 200×250 ซม.

ปี : 2552

วีรศักดิ์ สัสดี ศิลปินชาวลำพูน ผู้ถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นวิถีชนบทไทย ความเชื่อในการเลี้ยงผี จึงเป็นจุดกำเนิดของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพ ความมืด ศิลปินตั้งชื่อเช่นนี้ เนื่องจากมีความรู้สึกว่าปัจจุบันทุกคนมองเรื่องเหล่านี้เห็นเป็นเรื่องลี้ลับ เมื่อกล่าวถึงผีสางนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นทางความรู้สึก ศิลปินได้หยิบยกสัญลักษณ์ที่กระทบต่อความรู้สึกทางใจมานำเสนอผูกต่อเรื่องราว มอบความอิสระทางความคิดให้กับผู้ชม นำประสบการณ์ชีวิตของตนมามีส่วนร่วมในการชมงานศิลปะ

ภายในภาพมีบรรยากาศของกลิ่นไอของความเป็นชนบท ซากของควายที่ถูกแผ่อยู่ภายใต้สตรีงาม สวมเครื่องแต่งกายชุดท้องถิ่นล้านนา นุ่งผ้าซิ่นลวดลายเรียบง่าย ไร้ความซับซ้อน ผ้าซิ่นถือเป็นเครื่องนุ่งห่มของหญิงสาวชนบทที่ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายในแบบพื้นบ้าน โดยโทนคุมสี ราวกับสีของปูนกำแพงวัดในชนบท ให้สีพื้นหลังน้ำหนักเดียวแต่สร้างมิติด้วยน้ำหนักขาว เทา ดำ เสาด้านหลังนั้นเป็นเสาขัด ที่ชาวบ้านสร้างไว้ล้อมวัวควาย บรรยากาศทั้งหมดเป็นภาพความทรงจำที่ศิลปินได้ผ่านเรื่องของชีวิต และนำสิ่งเหล่านั้นบอกเล่าผ่านปลายพู่กัน